Категории

Най-продавани

Регулатор за ККУ-BK12Light

Описание

Регулатор за ККУ-BK12Light, 6 и 12 степенен микропроцесорен, КБР Германия

  • Код: BK12Light
  • Производител: KBR GmbH
Цена: 768.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания

КАТАЛОГ

1.ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ  НА РЕГУЛАТОРА   

Микропроцесорът на регулатора следи през входа А/D (преобразувател на напрежение в мрежата и потреблението на ток от потребителя - напр. цялото предприятие) и изчислява от тях съотношението между активната и реактивната мощност на мрежата. Регулаторът работи в 4-ри квадранта разпознава посоката на въртящото поле и ориентация на клемите на измерващия трансформатор на тока (по-нататък само ИТТ). На  основа на тази инициализация присъединява /разединява необходимата компенсационна мощност. Чрез измерване на собствения ток (на ККУ - избираем) се възпрепятства погрешните измервания, които биха могли да възникнат под влияние на едновременното включване на кондензаторите и моторите.

· при погрешното поставяне на ИТТ (напр. ИТТ е поставен на входа на компенсационното устройство) на дисплея се появява съобщение за грешка (виж. примерите за поставяне на ИТТ на стр. 6.

· Обратното захранване (преминаване в генераторен режим) при експлоатация е сигнализирано с мигане на LED диод (елемент No:4 на стр.3).

В процеса на работа се изчислява нужната компенсационна мощост за постигане на изисквания cosj. По настроения хистерезис се стига до свързането на степените стандартно при 70 % мощност на най-малкита стъпка. Същите степени  се включват в кръгова последователност. Оптимално регулиране се постига с малко количество степени. И за големи  устройства може да се постави чувствителна регулация с малък брой групи. При това не трябва да се взема под внимние никакво съотношение между степените. След компенсацията включването е блокирано  за програмирано време (стандартно 30 секунди). Това времезакъснение се увеличава при малко натоварване. В случай на използване на безконтактно включване (тиристорни степени) степените се вклюват без закъснение. За предотвраъяване на вибриращо включване  закъснението за изключване на степените може да бъде увеличено до 150% от мощността на най-малката степен. Програмираните стойности остават запазени при токов удар в памет тип ЕЕПРОМ.

     Чрез измерването на собствения ток (опция) се контролира (необходимо е да се инсталира и ИТТ х/1А монтиран на захранването на компенсиращото устройство) мощността, тока и хармоничния ток. При дефектни степени и при наднормен ток с по-високи хармонични следва съобщение за повреда и евентуално изключване на авариралата степен. Според нуждите колекторите на регулаторите ВК12-BASIC  (ВНИМАНИЕ! Само при изпълнение ВК12-BASIC) могат да се свържат през 2-жилови колекторни проводници към РС (граница RS 485 със софтуер ВК WIN за KBR-BASIC), за дистанционна сигнализация  EGUS-FA BK (cosj, недостигаща компенсационна мощност, прекомпенсиране и съобщение за повреда) или 20 мА граница EBUS - AS BK .

ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ НА РЕГУЛАТОРА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 (ако са известни настройват се актуалните стойности):

- поддържан  cosjí1    .........................…........... 0,95 индуктивен j- поддържан  cosj2    ......................…............   0,8 индуктивен

j- алармения   cos fi    ...............................…..... 0,92 индуктивен

 

главен ток на трансформатора .......…..…..... първичен ток 1000 А

измерване на собствения ток .......….…......... първичен  ток 0 А (неактивирано)

способ на експлоатация ...................…....…...автоматичен (самоизмерващ)

включване  ..................................................…..оптимално

закъснение за сигнализиране на повреда …..20 минути (макс. 1200 секунди)

закъснение на вкл./изкл. на степен ...…….....70% от мощността на

 (хистерезис)                                                       най-малката степен

блокиращо време ...........................…....…...... 30 секунди

изключване на степени при превишаване

на температура .................................…...…...... неактивирано

изключване при превишаване на стойностите

на по-високите хармонични ...............…......... неактивирано (съобщение за повреда при наличие на

                                                                               3% хармонични)

мощност на степените ..........................……... О кVAR за всички степени

 

Регулаторите в компенсиращите устройства са предварително настроени. За изпробване или настройка се задава:

- изисквания cosfi по предписанията на доставчика на ел. енергия (стр.9)

- първичен ток на инсталирания ИТТ - виж стр.9