0 продукт

Нови цокли по Push-in технология GZP80, GZP4

Цокли по Push-in технологията са предназначена за релета R2N, R4N, RM84, RM85 и R15-4P. Уникална система, водеща релето до правилното място. Push-in цоклите имат един от най-високите номинални товари на пазара - 12 A / 300 V AC.

Релпол България ЕООД, Адриан Станков
Релпол цокли цокли по Push-in технология Push-in Relpol

Нова Push-in технология за релейни цокли:

- Цокъл GZP4 за релета R2N, R4N
- Цокъл GZP8 за релета RM84, RM85
- Лесна инсталация на реле към цокъл - уникална система, водеща релето директно до правилното място.
- Дупки за пробни сонди - ергономично позициониране и конструкция, стабилно положение на сондата в цолъла, свобода за извършване на измервания и контрол.

Цокъл GZ14P за реле R15-4P. Продукта се развива въз основа на предположенията на компанията Energotest.


За повече информация вижте КаталогаМожете да сравнявате максимум 4 продукта.