0 продукт

Нови времерелета

RPC-2A-UNI работи след изключване на захранващото напрежение, RPC-1AS-A230 Стълбищни превключватели, Многофункционално реле за време

Релпол България ЕООД, Адриан Станков
времереле Релпол Relpol

Нови версии на серията реле за време RPC:

 - Многофункционални таймери RPC-2A-UNI   - Работи след изключване на захранването - когато изпълнителното реле е включено, животът на батерията е до 10 минути. Контактите не съдържат кадмий 2 CO. 6 функции на времето; 10 времеви диапазона. Номинално натоварване 8 A. Номинално напрежение 12 ... 240 V AC / DC. 

  - Таймер за стълба RPC-1AS-A230 . Управление на осветителни вериги с товари от разрядни лампи или лампи с нажежаема жичка. Това реле има допълнителна функционалност. Ако функцията AUTO се активира в режим "Допълнително време", след отброяването на времето Т, контактът R ще бъде изключен за период от 1 секунда и след това отново ще се включи за период от 10 секунди. След отброяване от 10 секунди. контакт R ще бъде отворен.
 

- Релета с незабавна промяна в избора на функции, без да е необходимо повторно включване:

RPC-1MC-UNI - 1 CO

RPC-1MD-UNI - 1 CO

RPC-3MD-UNI - 3 CO

За повече инфовмация вижте Каталога или Посетете магазина

Можете да сравнявате максимум 4 продукта.